Back
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)

ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಕರ್,

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ,

ಕರ್ನಾಟಕ,

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:‌ 581301

 

 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಕಾರ್ಯಗಳು:

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS