Back
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

 

 ಶ್ರೀ ಆನಂದಸಾ ಎಮ್‌ ಹಬೀಬ್,

ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:‌ 581301

 

 

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು

 

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ನ ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯು ಸರಿಯಾದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸದ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು.

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS