Back
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಂದೂ, ಭಾ..ಸೇ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ,

ಕರ್ನಾಟಕ.

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:581301

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು: 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS