Back
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ವಿ. ಅಣ್ವೇಕರ,

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ,

ಕರ್ನಾಟಕ,

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:‌ 581301

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳು :

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS