Back
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ.ಜಕ್ಕಪ್ಪಗೋಳ,

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ದಿ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ,

ಕರ್ನಾಟಕ,

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:‌ 581301

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ರವರ ಕಾರ್ಯಗಳು :

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS