Back
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್‌ ಹಾಲಮ್ಮನವರ್,

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅಭಿವೃದ್ದಿ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ,

ಕರ್ನಾಟಕ,

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:‌ 581301

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ರವರ ಕಾರ್ಯಗಳು :

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS