Back
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ
ಕಾರವಾರ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪಿನ್: 581 301

 

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08382-226560 ceo_zp_kwr@nic.in
2  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 08382-226865 dsadmuk@gmail.com 
3  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 08382-226862 dvptzpkwr@gmail.com
4  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08382-226853 caozpkarwar@gmail.com 
5  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 08382-226584 cpozpkarwar@gmail.com 
6  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) 08382-225763 pdzpuk@gmail.com
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS